Rakennuksen tiiviysmittaus Turun seudulla

Rakennusvuo Oy tekee rakennusten tiiviysmittauksia ensisijassa Varsinais-Suomen alueella. Tiiviysmittaus suoritetaan standardin EN 13829 mukaisesti rakennuksen ilmanvuotoluvun määrittämiseksi. Mittaus tehdään Minneapolis Blower Door -mittauslaitteistolla. Rakennusvuo Oy:n Pertti Vuorinen on VTT:n sertifioima rakennusten tiiviysmittaaja.


Tiiviysmittauksista pääosa tehdään uudisrakennuksiin, mutta jatkossa enenevässä määrin myös vanhoihin rakennuksiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lähtökohtana ilmanvuotoluku

Rakennuksen ilmanvuotoluku määritellään jo rakennusluvan hakuvaiheessa energiaselvitystä ja -todistusta laadittaessa. Mikäli suunnitteluvaiheessa on käytetty pienempää ilmanvuotolukua kuin 4, on ilmanvuotoluku osoitettava mittaamalla ennen rakennuksen käyttöönottoa. Vaipan ilmanpitävyys kuuluu rakennusosien lämmönläpäisykertoimien ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton ohella lämpöhäviöiden tasauslaskennan piiriin. Siksi hyvään lopputulokseen pyrittäessä kannattaa pyrkiä myös pieneen ilmanvuotolukuun. Määräysten koko ajan kiristyessä siihen myös joudutaan.

Miksi ilmatiiviys on tärkeä?

Rakennuksen vaipan kosteustekninen toiminta. Mitä eristävämpiin ja paksumpiin rakenteisiin siirrytään, sitä huolellisemmin on estettävä vuotoilman mukana kulkeutuva kosteuden siirtyminen rakenteisiin (kosteusvaurioriski).


Energiankulutus: vuotoilmalla on myös suuri vaikutus energiankulutukseen. Esimerkiksi pientaloissa kulutuksen lisäys on noin 4 % jokaista ilmanvuotoluvun kokonaisyksikkö kohti (esim. n50 -luku 2:sta 3:een)

Asumisviihtyvyys: kylmän ilman virtaaminen sisään vuotopaikoista aiheuttaa vedontunnetta ja voi siten aiheuttaa terveyshaittoja. Ilmatiiviys parantaa myös ilmanlaatua, koska epäpuhtauksien ja haitallisten aineiden kulkeutuminen vaipparakenteista ja maaperästä vähenee.

Itse mittaus

Rakennuksen ulko-oviaukkoon asennetaan laitteisto, jolla aiheutetaan normin mukainen paine-ero ulkoilman ja sisäilman välille. Kun sitten mitataan laitteen läpi kulkeva ilmamäärä tasaisella paine-erolla, vastaa se rakennuksen vuotoilman määrää. Tämä suoritetaan vähintään viidellä eri paine-erolla sekä ali- että ylipaineella. Vuotoluku tulee muodostuvasta kuvaajasta 50Pa paine-eron kohdalta keskiarvona.


Ennen mittausta suljetaan ilmanvaihtokoneen raitis- ja jäteilmakanavat, tulisijan hormit, kalustamattomat viemärit ym. vastaavat. Mitattavan rakennuksen valmius tulee olla sellainen, että rakenteiden ilmatiiviys vastaa valmista rakennusta (höyrysulku tms.) ja kaikki läpiviennit tehty.

Mittauksesta laaditaan yksityiskohtainen kirjallinen raportti.

Tarpeen vaatiessa etsimme vuotopaikkoja lämpökameralla talvella ja savukoneella kesällä.

Omakotitaloissa tiiviysmittaus suoritetaan yleensä koko lämmitetyn talon osalta. Rivi- ja kerrostaloissa mitataan huoneistokohtaisesti yleensä vähintään 20 % asunnoista (sijaittava eri puolilla taloa ja eri kerroksissa). Kerrostalo voidaan myös mitata koko talona tai porraskohtaisesti, jos edellytyksen tähän täyttyvät.

Kustannukset

Kysy meiltä edullisia mittaushintoja kohteellesi. Hinta tulee sisältämään:

  • tarvittavat laskelmat ja mittaukset
  • iv-koneen, tulisijan ja viemäreiden tiivistykset
  • tiiviysmittaus
  • kirjallinen raportti
  • mahdollinen vuotokohtien etsintä lämpökameralla

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa